آخرین اخبار

کد خبر ۴۴۹۹۰۷ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳
حسن کربلایی

باب مذاکره را نبندید!

آمریکایی ها هیچ اصراری برای پنهان کردن خصومت خود با ملت وسیع ایران ندارند با این وضع دفعه دیگر پیشنهاد صحبت و مذاکره می دهند.آمریکایی ها خیلی پررو می باشند از آن سمت تحت عموم قول و قرارها و پیمان های میان المللی خود می زنند و از سمت دیگر دفعه دیگر دست خود را برای صحبت و مذاکره دراز می کنند!
آ آمریکایی ها خیلی پررو می باشند از آن سمت تحت عموم قول و قرارها و پیمان های میان المللی خود می زنند و از سمت دیگر دفعه دیگر دست خود را برای صحبت و مذاکره دراز می کنند! آنان احمق می باشند و سمت خود را نیز احمق فرض کرده اند. آ آنان دیوانه می باشند و توقع دارند سمت خود نیز دیوانه باشد.
آ آمریکایی ها در هر مذاکره و گفتگویی انبوهی از خواسته ها را روی میز مذاکره می گذارند بعد آغاز می کنند به چانه خانمی و گفتگوها را می برند در یک دالان طولانی و تو در تو بعد به تک تک اهداف خود در یک بازه وقتی طولانی می رسند، به طوری که سمت مذاکره کننده بعدها آگاه می گردد که سمت جیب او را زده هست فاقد اینکه از جیب خود حتی یک سنت هزینه کند.
مدیر جمهور اخیراً فرموده است؛ "مگر کشورها دیوانه اند با آمریکا مذاکره کنند." " مفهوم این سخن آن هست که باب هرگونه مذاکره و صحبت با آمریکا به علت زیست دیپلماسی آمریکا در مرز دیوانگی مسدود هست این سخن صحیحی هست.
این موضع صحیح، موضع امام امت (ره) در آغاز انقلاب وقتی فرزندان انقلابی او لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند بود که اذن نمی داد هیچ دولتمردی با آمریکا مذاکره کند.
با اینکه می دانم صحبت با آمریکا حرام هست اما می خواهم بگویم باب صحبت و مذاکره را نبندیم. آن نیز به شرطها و شروطها!
1- نخستین شرطی که توان داریم برای گفتگوهای هسته ای بگذاریم این هست که؛
آ آن نیز به شرطها و شروطها! 1- نخستین شرطی که توان داریم برای گفتگوهای هسته ای بگذاریم این هست که؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی زرادخانه های هسته ای و شیمیایی خود را نابود کنند و در مورد پیمانها و قراردادهای بین‌المللی در این باره پایبندی خود را اثبات کنند.

قطعنامه ای که خواستار اجرای تعهد کشورهای هسته ای در مورد خلع جنگ افزار هسته ای در چارچوب پیمان دریغ گسترش تسلیحاتی هسته ای ان پی تی هست.
آ آمریکا و همپیمانان او به خاص رژیم صهیونیستی تا وقتی خلع جنگ افزار نشده اند حق برنامه صحبت و مذاکره هسته ای برای عدم دستیابی کشورها به جنگ افزار هسته ای را ندارند. از عموم مهمتر اینکه آمریکا حق برنامه صحبت و مذاکره با ایران را که اصلاً به پی تولید جنگ افزار هسته ای نیست را به مراتب نخستی ندارد. بعد از تحقق این شرط ایران قصد می گیرد که گفتگویی با سمت آمریکایی برخوردار باشد یا خیر؟!
2- دومین شرطی که می توان برای گفتگوهای ناحیه ای طرح شده کرد این هست که؛
بعد از تحقق این شرط ایران قصد می گیرد که گفتگویی با سمت آمریکایی برخوردار باشد یا خیر؟! 2- دومین شرطی که می توان برای گفتگوهای ناحیه ای طرح شده کرد این هست که؛ اولاً آمریکا و رژیم صهیونیستی از کار ها «بی ثبات ساز» در ناحیه دست بردارند و پشتیبانی از تروریسم را متوقف کنند.
ثانیاً آمریکا عموم پایگاه های سیستمی خود را در غرب آسیا در شعاع 2 هزار کیلومتری مرزهای ایران برچیند.

چنین آمریکایی جدید قابل مذاکره و صحبت می گردد.
چنانچه شروط ایران اقدامی گردد بارقه هایی از خبر انسان شدن آمریکایی ها را واتاب می دهد و محتمل هست ایران پس از این شروط به اصل صحبت و مذاکره تفکر کند. تحقق این شروط به مفهومی خارج شدن آمریکا از مقوله «دیوانگی دیپلماتیک» هست.
***
 »
»

آن وقت مدیر سیا می رود در یک بنیاد آمریکایی آن نیز به نام دفاع از دموکراسی نقشه سرنگونی سیستم از جانب جامعه ما را می کشد و در این جلسه هیچ سخنی از رژیم های دیکتاتوری و قرون وسطایی 
بعد نسبت به دیرپاترین دموکراسی در ناحیه یعنی ایران در این بنیاد توطئه می کنند.
آ آمریکایی ها هیچ اصراری برای پنهان کردن خصومت خود با ملت وسیع ایران ندارند با این وضع دفعه دیگر پیشنهاد صحبت و مذاکره می دهند.

در چنین فضایی ما منحصرا توان داریم شروطی که به آن تبیین گردید برای مذاکره آن نیز از مسیر دیپلماسی کلی اظهار کنیم اگر این شروط عملیاتی نشود از هزار کیلومتری میز مذاکره نیز نباید گذر کنیم!
***
جامعه ایران اسلامی به خیابان ها خواهند رسید تا با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر رژیم صهیونیستی منطق صحبت با آمریکا را بازخوانی کنند.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir