آخرین اخبار

کد خبر ۴۴۹۷۰۸ انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۳
علی احمد پناهی

عوامل پیوستهی خانواده و تثبیت محبت میان همسران

مرد و خانم اگر از نگاه شرایط اعتقادى، فرهنگى و اخلاقى، حدود به نیز باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همدیگر، زندگى را شروع و در طول زندگى آن را ملاحظه کنند؛ خداوند میان آن دو علاقه، محبت و الفت قرار خواهد داد.

اسلام به قصد پیدایش و پایایى علاقه و محبت زیادتر میان همسران، اول به همتایى و کفو بودن آن دو سفارش کرده هست. در واقع مى‏توان بیان کرد: مرد و خانم اگر از نظر شرایط اعتقادى، فرهنگى و اخلاقى، حدود به هم باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همدیگر، زندگى را شروع و در طول زندگى آن را ملاحظه کنند؛ خداوند میان آن دو علاقه، محبت و الفت قرار خواهد داد. پس از انعقاد پیمان ازدواج هم براى استحکام خانواده و تداوم الفت و علاقه، ضروری هست هر یک از مرد و خانم به ارتباطات میان خود دقت کافى مبذول دارند.

در این راستا در آموزه های دینی و تربیتی اسلام سفارش هایی به هر یک از همسران گردیده که اگر التزام اقدامی به آنها برخوردار باشند، روابطشان مستحکم و پیوسته و با محبت خواهد بود.در اینجا به مضمون و معنا بعضی از این سفارش ها تبیین میگردد:

1.

2. با مطالعه کتاب‏هاى مرتبط به انتخاب همسر، آیین همسردارى و چگونگى احداث رابطه با دیگران و هم شرکت در جلسه‏هاى تعلیم خانواده، دانش و تخصص خود را در این مقدمه فراوان شدن دهید.

3.

4. با همدلى، هم‏فکرى، همکارى و مشورت با یکدیگر در مورد مشکلات مختلف، میان اعضاى خانواده ارتباطات سالم پدید آورید.

5.

6.

7.

8. با یادگیرى مهارت‏هاى ارتباطى نظیر گوش کردن فعال به حرف‏هاى یکدیگر، احترام به نظرها و عقاید همدیگر و تشریک مساعى و مشورت کردن , ارتباطات خود را ترقی بخشید.

9.

10.

11. به هر مسیر محتمل، رفتارهاى مطلوب همسرتان را مورد دقت و تأیید قرار دهید؛ به گونه‏اى که همسرتان بفهمد براى او ارزش قائل هستید.

12.

13. براى خصوصیات و نیازمندى‏هاى یکدیگر، ارزش قائل شوید و در ارتباطات کلامىو عاطفى، به افکار و خواسته‏هاى همسرتان دقت کنید.

14.

15. اگر مشی خاصى براى شما مبهم هست، ساده‏ترین مسیر این هست که از همسرتان هدف و دلیل آن مشی را بپرسید و با شیوه مسالمت‏آمیز، صمیمانه و خوش بینانه مطلب را روشن کنید.

16.

17. درشتى همسرتان را با تندخویی جواب ندهید.

18.

19.

20. بکوشید در سراسر زندگى - به مورد در ارتباطات میان خود و همسرتان - به جاى هر نوع پیش‏داورى یا رویت اشکالات و ضعف‏ها، محل ها مثبت و قوت را نظر کنید.

21.

22.

23. در برنامه‏ریزى براى فعالیت‏هاى اجتماعى، زمان ها فراغت، نظر کرد و بازدیدهاى خانوادگى و نظایر آن، با یکدیگر مشورت کنید و از یک جانبه‏نگرى بپرهیزید... 13.

24. در هر مجال محتمل، با همسر و اعضاى خانواده‏تان، رابطه کلامى و عاطفى احداث کنید.

25. خانم ها از سخن کردن با همسرشان زیادتر لذت مى‏برند؛ لذا مردان ضروری هست فعّالانه به اظهارات آنها گوش کنند و واکنش شایسته ارائه دهند.

26.

27. گاهى در فضایى محرمانه، محبت‏آمیز و صمیمانه به ارزیابى مشی و ارتباطات یکدیگر بپردازید و از یکدیگر بپرسید، چه ضروری هست کرد تا ارتباطات تان خوب تر و با نشاطتر گردد.

28. همسرتان را تکریم کنید؛

29. از سلام کردن به یکدیگر منع ننمایید؛

30. در معاشرت‌ها ادب فراموش نشود؛

31. استقبال و بدرقة شوهر مستمر باشد؛

32. از همسر خود قدردانی و سپاسگزاری کنید؛

33. خوش‌خلقی هرگز فراموش نشود؛

34. مهربانی و محبت همیشگی باشد؛

35. هرگز به تفکر اذیت کردن همسر نباشید؛

36. جذب رضایت شوهر در اولویت طرح باشد؛

37. قهر کردن را زشت بدانید؛

38. صیانت از آبروی همسر را جدی بگیرید؛

39. در ادارة خانه با همسر همراهی نمایید؛

40. صرفه‌جویی یک ارزش بنیادی تعبیر شود؛

41. مدارا با همسر شعار همیشگی باشد؛

42. رازدار امینی باشید؛

43. همسرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید؛

44. همسرتان را تحقیر و سرزنش نکنید؛

45. مچ‌گیری نکنید؛

46. سابق را فراموش کنید؛

47. فداکاری داشته باشید؛

48. زود قضاوت نکنید؛

49. به اقوام یکدیگر احترام بگذارید؛

50. از تعصب بی‌جا اجتناب کنید؛

51. به روحیات همسر دقت کنید؛

52. به همسرتان شخصیت و ارزش بدهید؛

53. در رو به رو دیگران همسر خود را سرزنش نکنید؛

54. موقع صدا زدن همسر از باجاذبه‌ترین نام بکارگیری کنید؛

55. مواظب خشم و خروش خود باشید؛

56. به سلیقه و دیدگاه همسر احترام بگذارید؛

57. با همسرمان (خانم‌ها) جدی و رسمی نباشیم لکن خودمانی باشیم؛

58. به وظایف اخلاقی التزام جدی داشته باشید؛

59. ‌پاکدامنی سرلوحة‌ کارتان باشد؛

60. تلاش‌‌های همسر را با ارزش تعبیر کنید؛

61. به درد دل یکدیگر گوش دهید؛

62. با افکار دیگران قصد نگیرید؛

63. در قبل بچه‌ها از پدر با وسیعی یاد کنید؛

64. خانوادة خود را به رخ همدیگر نکشید؛

65. خطا خود را بپذیرید؛

66. محافظت صداقت و متانت با شوهر داشته باشید؛

67. در خرید لوازم خانه با خانم مشورت کنید؛

68. شنونده مطلوبی برای همسر باشید؛

69. از امر و نهی دائمی اجتناب کنید؛

70. اشخاص غریبه را با خانم خود آشنا نکنید؛

71. (

علی احمد پناهی:  استادیار و هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانش آموخته حوزه علمیه قم

انتهای نوشته/

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :ازدواج