کد خبر ۴۴۲۳۷۵ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۸

آتش زدن مسجد جواد الائمه از مساجد تهران ضلع جنوبی جنگل لویزان توسط گروهی موسوم به (ری استارت)+فیلم

آتش زدن مسجد جواد الائمه از مساجد تهران ضلع جنوبی جنگل لویزان توسط گروهی موسوم به (ری استارت)نیمه های شب گذشته!لعنت الله علیهم اجمعین
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir