آخرین اخبار

کد خبر ۴۴۲۰۰۶ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳

کاریکاتور/ داستان عجیب شفر و استقلال!

«داستان شفر و کمیته فنی استقلال!» عنوان کارتون امروز خبر ورزشی است.

«داستان شفر و کمیته فنی استقلال!» عنوان کارتون امروز خبر ورزشی است.
کاریکاتور/ داستان عجیب شفر و استقلال!

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir