کد خبر ۴۴۱۷۶۹ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۷

مولوی محمد یوسف حسین پور دارفانی را وادع گفت

نماز جنازه مرحوم مولوی محمد یوسف حسین پور سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ در گشت سراوان برگزار خواهد شد.

سيستان وبلوچستان،ذاکرنیوز: شیخ الحدیث مولوی محمدیوسف حسین پور مدیر مدرسه عین العلوم گشت سراوان ساعتی قبل دارفانی را وداع گفت نماز جنازه مرحوم مولوی محمد یوسف حسین پور سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ در گشت سراوان برگزار خواهد شد. خبرنگار :حیدر رمن

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :