کد خبر ۴۴۱۵۵۵ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۷

عصبانیت امام خامنه ای از کوته فکری برخی از مسئولین!

آنها با ما دشمنی می کنند! خب چکار کنیم با اینها؟ التماس کنیم؟اگر نایستیم که ما را خواهند خورد!
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :امام خامنه ای
اخبار مرتبط :