کد خبر ۴۴۱۳۷۳ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۲

طنز/ واکنش تتلو به تنبیه شفر در استقلال!

در حاشیه «آوازخوانی در جمع» تنبیه به سبک سرمربی جدید استقلال، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در شهروند منتشرکرد.

طنز/ واکنش تتلو به تنبیه شفر در استقلال!

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir