کد خبر ۴۳۹۵۹۴ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۸

ضایع شدن شاهزاده عربستان +فیلم

فک کرد کشور خودشونه بی توجه خواست سوار ماشین بشه و بره و ببینید پلیس امریکا چه بلایی سرش اورد!
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :