کد خبر ۴۳۹۰۹۵ انتشار : ۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۵

سردار سلامی خطاب به ترامپ: ایران بسیار بزرگتر و باشکوه‌تر از دامنه قدرت شماست+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :