کد خبر ۴۳۹۰۲۶ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۷
نادر طالب‌زاده:

فرانسیس بویل ده‌ها نامه به روسای جمهور ما نوشت و گفت: اجازه دهید من علیه آمریکا به نفع ایران شکایت کنم...!!!

"فرانسیس بویل" ابر وکیل آمریکایی قبل از تحریم‌ها، ده‌ها نامه به روسای جمهور ما نوشت و گفت: اجازه دهید من علیه آمریکا به نفع ایران شکایت کنم...!!!
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :