کد خبر ۴۳۷۸۵۰ انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۰

فیروزآبادی های مقیم شیراز برای اولین بار صاحب هیات عزاداری شدند

شیراز- ذاکرنیوز- فیروزآبادی های مقیم شیراز نیز برای اولین بار در شیراز صاحب هیات عزاداری شدند. این هیات مزین به نام مهدی موعود (عج ) است.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir