کد خبر ۴۳۷۱۶۵ انتشار : ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۳
دکتر غلامرضا شریعتی صبح امروز با کلنگ زنی چند باب مدرسه در هفتگل اظهارکرد.

استاندار خوزستان :تاپایان سال 97 مدارس کانکسی از مناطق محروم استان برچیده می شود.

اعتبار ساخت این مدارس ۲۰ میلیارد تومان در قالب تفاهم نامه بین نوسازی مدارس و استانداری خوزستان است.

به گزارش خبرنگار ذاکر نیور خوزستان طی توافق نامه ای بین استانداری خوزستان و سازمان نوسازی مدارس کشور مقرر شد تاپایان سال 97 مدارس کانکسی از مناطق محروم استان برچیده شود.دکتر غلامرضا شریعتی صبح امروز با کلنگ زنی چند باب مدرسه در هفتگل اظهارکرد: تا 10 روز آینده چندین مدرسه دیگر شامل 300 کلاس درسی کلنگ زنی خواهد شد.وی افزود:اعتبار ساخت این مدارس ۲۰ میلیارد تومان در قالب تفاهم نامه بین نوسازی مدارس و استانداری خوزستان است.این 300 کلاس درسی امروز با حضور استاندار در روستای حسن شاهی شهر نفت سفید از توابع هفتکل بصورت نمادین کلنگ زنی شد.

علی ابوزوده :ذاکر نیوز خوزستان

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir