آخرین اخبار

کد خبر ۴۳۶۷۱۱ انتشار : ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۷

اهتزاز پرچم تجزیه طلبان کردستان در مریوان ایران !+فیلم

امیدواریم جواب این وطن فروشان را خود برادران کردمان بدهند و نیاز به ما نباشد.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :