کد خبر ۴۳۳۸۸۴ انتشار : ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۲

رحمت انوری آذر شهردار شهر پارس آباد مغان شد

مهندس رحمت انوری آذر از سوی شورای اسلامی شهر مرزی پارس آباد مغان بعنوان شهردار این شهر انتخاب شد.انوری آذر در دوره سوم شورای اسلامی شهر بیش از سه سال بعنوان شهردار شهر مشگین شهر انجام وظیفه کرده است.وی دارای مدرک لیسانس رشته عمران می باشد.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir