کد خبر ۴۳۲۵۰۸ انتشار : ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸
*اعضای محترم شورای اسلامی شهرهندیجان عالیجنابان استاد عبدالنبی گشتیل ؛مهندس ایوب فدعمی؛مهندس امیرعباس غزالی؛مهندس محسن شعبانی ومهندس فاروق جنتی*

پیام تبریک مدیرمسئول ذاکرنیوز سعید ذاکری در پی آغاز به کار شورای شهر هندیجان

ضمن تشکر از امام جمعه محترم حضرت حجت الاسلام ساری اصل، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی جناب دکترگلمرادی و فرماندارمحترم جناب مهندس کورش مودت ومدیران شهرستان و نیز تعامل همه مدیران درشهرستان هندیجان جای تقدیردارد و امیداست کماکان باتعامل خوب بامجموعه ادارات نهادها و شخصیت های انقلابی وبویژه تعامل بااصحاب رسانه موفقیت هاراکسب و درخدمت مردم وخدمتگزاری موفق وسربلند باشید

به گزارش خبرنگار ذاکرنیوز از خوزستان، مهندس ذاکری در پیامی ضمن تبریک انتخاب شایسته شما توسط رای مردم ولایت مدارشهرستان هندیجان بعنوان اعضای شورای اسلامی شهرهندیجان که نشان ازلیاقت وشایستگی شماداردبرخودلازم دانستیم انتخاب شایسته هنرمندباتجربه مردم داروخبرنگارمتعهدبرادر اکبرشعبانی رابعنوان مشاور شورای اسلامی و شهردار هندیجان که نشان از انتخاب شایسته شمامیدانیم وبی شک وی از چهره های فرهنگی وهنری وکارنامه مسیولیتی خوبی دراین راستادارندو قطعاوجود ایشان می تواندخدمات خوبی رابه شهرارایه دهدو مطمئنا این انتخاب دقیق و تیزبینی شما ستودنی است چراکه در رصدخبرنگار ما در فضای مجازی وتحقیقات وشناخت قبلی وازپیام های تبریک وحسن انتخاب بسیاری ازمردم که همگی رویت شدند.

این انتخاب فرصت دادن به نیروهای توانمندوبومی شماست وامیدواریم درچهارچوب مقررات ودستورالعمل هاواهداف شورای شهروشهرداری گام های خوبی رابردارند. باردیگرازپیام های مردم شهرستان هندیجان بجهت تکریم یک هنرمندسپاسگزاریم وآرزوی موفقیت برای شماعزیزان ومردم گرانقدرهندیجان داریم.

ضمنا رصد فعالیتهای امام جمعه محترم حضرت حجت الاسلام ساری اصل نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی جناب دکترگلمرادی و فرماندارمحترم جناب مهندس کورش مودت ومدیران شهرستان وتعامل همه مدیران درشهرستان هندیجان جای تقدیرداردوامیداست کماکان باتعامل خوب بامجموعه ادارات نهادهاوشخصیت های انقلابی وبویژه تعامل بااصحاب رسانه موفقیت هاراکسب ودرخدمت مردم وخدمتگزاری موفق وسربلندباشید. امیداست کمافی السابق همکاری خوب ودرانتشاراخبارشهرستان هندیجان سهیم باشیم..

مدیرمسئول ذاکرنیوز سعید ذاکری

96/6/25

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :