کد خبر ۴۳۱۰۸۵ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۲

نام سه نفر دیگر از جاسوسان هسته ای فاش شد!!!+فیلم

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم مشهد اسامی جاسوسان هسته ای را افشا کرد و اظهار داشت:

به گزارش سرویس سیاسی ذاکرنیوز، یک نفر از چهار نفر جاسوسی که وجود دارد به دادگاه ارجاع داده شده و جرم او هم محرز شده است که #د_الف نام دارد و محاکمه وی هم در حال انجام است. د-الف به دعوت نهاوندیان به تیم مذاکره کننده معرفی شده است وی ادامه داد: د-الف مشاور رئیس کل بانک مرکزی، آقای #سیف بوده است.
ایشان به دعوت آقای #نهاوندیان به تیم مذاکره کننده دعوت می شوند و ماموریت رفع تحریم های بانکی را به عهده می گیرد.
د-الف ماهانه از #انگلیس #حقوق می گرفته است کریمی قدوسی با اشاره به اینکه ایشان فردی است که تابعیت #کانادا، #انگلیس و #آمریکا را دارد افزود: د-الف حتی در #خزانه_داری_آمریکا هم سمت داشته و مسئول میز #انگلیس در این وزاتخانه بوده است.
د-الف به ظاهر مسئول لغو تحریم های اقتصادی از طرف ایران بوده ولی از طرف دیگر ماهیانه 6500 پوند از #انگلیسی ها حقوق می گرفته است که تحریم ها را حفظ کنند.

  وظیفه ایشان به این نحو بوده که قرارداد ایران و 1+5 طوری نوشته شود که تفسیر و تفهیم به نفع آمریکایی ها و انگلیسی ها تمام شود و در نهایت بشود آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم.

 جاسوس دوم تابعیت فرانسوی داشته است کریمی قدوسی درباره فرد دیگری که او هم وظیفه جاسوسی داشته است گفت: نفر دوم آقایی است به نام #مشکور که کارشناسی بخش حقوق بین الملل برجام را بر عهده داشته است. ایشان هم دو تابعیتی #فرانسوی بوده است. بخش حقوق بین الملل که مربوط می شود به قطعنامه ها و توافق ها به این شخص واگذار شده بود. خط و جهت دهی برجام به سمتی که دشمنان ما می خواستند به گردن ایشان بوده است.

  جزئیات بیشتر از جاسوس سوم در تیم مذاکره کننده، نفر سوم آقای #رمضانی است که ایشان مسئول جریان سازی رسانه ای بوده است. تمام مدیریت فضا سازی رسانه ای مذاکرات چه در داخل و چه در خارج از کشور به عهده ایشان بوده است.
ایشان از هتل #کوبورگ ارتباطات رسانه های مختلف را رصد می کرده و آن را به نحوی که برنامه ریزی شده بود مخابره می کرده است.
 آقای #ر در #دانشگاه ی تحصیل کرده که افراد فارغ التحصیل آن به صورت #تخصصی #جاسوسی را فرا می گیرند که متاسفانه نام این دانشگاه #جاسوس_پرور #اس_او_آ_اس در دنیا شناخته شده است.
ایشان نوع رفتار و عکس العمل همه افراد تیم مذاکره کننده ایران و طرف های مقابل را را زیر نظر داشته است و از طریق همین اطلاعات حرکات و سکنات ژورنالیستی، رفتار و رفتار تبلیغاتی آقایان ظریف و دیگر افراد تیم مذاکرده کننده را جهت دهی می کرده است.

  فعالیت جاسوس چهارم در تیم مذاکره کننده، نفر چهارم جاسوسان پشت پرده ای که در برجام فعالیت داشت، آقای #س_ن نام دارد.
ایشان هفته ای یک بار از #لندن با هزینه ریاست جمهوری می آمدند و با آقای #نهاوندیان جلسه برگزار می کردند.
همه هزینه ها هم اعم از پول بلیط، پاداش ها و مشاوره به عهده ریاست جمهوری ایران بوده و در بحث مذاکرات نیز دخیل بوده است.
این ها در هتلی که پشت هتل کوبورگ بوده است مستقر بوده اند و برجام را از پشت پرده مدیریت می کرده اند.
 

  متن اصلی مذاکرات در همان هتل نا پیدا بود و آقایان #ظریف، #عراقچی، #تخت_روانچی و #صالحی افرادی بودند که در ظاهر وظیفه نوشتن قرارداد را داشته اند و این چهار نفر بودند که وظیفه اصلی و پنهان مذاکرات را داشته اند. مردم باید همه چیز را درباره برجام بدانند.

  سرویس های جاسوسی #موساد، #سیا و #ام_آی_سیکس که هم در هر دو هتل فعالیت داشته اند و تمام حرکات تیم مذاکره کننده پیدا و پنهان را رصد و کار کارشناسی را مدیریت می کرده اند. اتهامات د-الف که مهمترین آن جاسوسی است تفهیم شده و چندین جلسه دادگاه ایشان هم برگزار شده. مردم باید درخواست کنند که اعترافات د-الف منتشر شود تا همه بدانند که پشت پرده برجام چه گذشته است.

  احکام سه نفر دیگر هم صادر شده است ولی متاسفانه این سه نفر فعلا متواری هستند.

 
 

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir