کد خبر ۴۳۱۰۸۴ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲

فاصله دولت ها با اقتصاد اسلامی!!!

به گزارش سرویس اقتصادی ذاکرنیوز، با جرئت می‌توان گفت #هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته تاکنون به صورت مطلوب و در حد انتظارات نظام در مسیر رسالت #دولت_اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... حرکت نکرده‌اند و در برخی موارد نیز متأسفانه در جهت #مقابل دولت اسلامی گام برداشته‌اند. نگاه اجمالی به کارنامه کلی دولت‌ها در سال‌های گذشته از این حقیقت غیرقابل انکار پرده برمی‌دارد:

دولت دفاع مقدس (دولت #موسوی)، دارای اقتصاد دولتی و شبه #سوسیالیستی و برخی از عناصر دولتش مشی سوسیالیستی را تعقیب می‌کردند.

دولت #سازندگی اقتصاد و فرهنگ #لیبرال_سرمایه‌داری را برگزیده و مدیرانش تکنوکرات و غیرانقلابی بودند.

دولت #اصلاحات در جهت تداوم اقتصاد لیبرالیستی دولت سازندگی حرکت کرده و #سکولار در فرهنگ، سکولار در مدیریت، لیبرال در عرصه سیاست و به‌دنبال #سازش با غرب بود.

دولت #عدالت با اقتصاد شبه دولتی و مدیریت #پوپولیستی نیز با دولت اسلامی فاصله معناداری داشت.

 دولت #اعتدال نیز در چهار سال نخست دنباله رو دولت سازندگی بوده و با مدیران #تکنوکرات خود در اقتصاد و فرهنگ و سیاست مشی لیبرالی را در پیش گرفت.


سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir