کد خبر ۴۲۵۹۹۸ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵
وحید مهربانی

اثر ازدواج بر میزان خدمات خانه ‏داری زنان

بررسی پیامد ازدواج برای زنان، به‌خصوص در رابطه با میزان فعالیت در خانه،‌ به‌منزلۀ بدیلی برای عرضۀ کار بازاری، محور اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می‏ دهد.

چکیده

بررسی پیامد ازدواج برای زنان، به‌خصوص در رابطه با میزان فعالیت در خانه،‌ به‌منزلۀ بدیلی برای عرضۀ کار بازاری، محور اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می‏ دهد. تحلیل رفتار بهینه، در قالب یک الگوی اقتصاد خُرد، نشان می‏دهد که زنان پس از ازدواج از عرضۀ کار خود در بازار اشتغال می‌کاهند و بر فعالیت خانه‏ داری خود می‏ افزایند. در این پژوهش، ‌از دو نمونه شامل زنان مجرد (410 مشاهده) و زنان متأهل (409 مشاهده) در شهر تهران استفاده شد. داده‏ ها با استفاده از پرسش‌نامۀ طراحی‌شدۀ محقق جمع ‏آوری شدند. شواهد حاکی از تأیید پیش ‏بینی نظری الگوی رفتاری ا‏ست. برآوردها نشان می ‏دهد که با وقوع ازدواج میزان خانه‏ داری زنان در شبانه‌روز به طرز معناداری افزایش می ‏یابد. این یافته مؤید تخصصی‌شدن زنان در امور خانگی در پی ازدواج است. همچنین، مشخص شد که درآمد، تحصیلات و اشتغال زنان تأثیر منفی بر میزان خانه‏ داری دارند، اما تعداد فرزندان اثر مثبت را نشان می‏ دهد.

کلیدواژه ها: ازدواج؛ خانواده؛ خانه‏داری؛ زنان

نویسنده:

وحید مهربانی: استادیار دانشگاه تهران

فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) - دوره 15، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :ازدواج