کد خبر ۴۱۳۷۰۵ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۵

این کفش تصاویر گرافیکی نمایش می دهد

به تازگی کفشی ساخته شده که روی آن تصاویر گرافیکی و طرح های مختلف نمایش داده می شود!

به گزارش ذاکرنیوز، به تازگی کفش هایی به نم ShiftWear ساخته شده که دارای صفحه نمایش است. در این صفحات تصاویر گرافیکی و طرح های مختلف نمایش داده می شود و کاربر می تواند با کمک موبایل خود به طور لحظه ای تصاویر را تغییر دهد.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir