کد خبر ۴۱۳۴۲۵ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۱

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 21 مرداد افغانستان

روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون حمله افراد مسلح به نمازگزاران در تخار، نسل کشی در میرزااولنگ و اعلام تصمیم نهایی ترامپ در خصوص افغانستان طی روزهای آینده اختصاص داده‌اند.

به گزارش ذاکرنیوز، روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون حمله افراد حکمتیار به نمازگزاران در تخار، نسل کشی در میرزااولنگ، اعلام تصمیم نهایی ترامپ در خصوص افغانستان طی روزهای آینده،  اختصاص داده‌اند.

 

                                                                                  روزنامه اتلوک- 21 مرداد

                                                                             روزنامه افغانستان ما- 21 مرداد

                                                                                  روزنامه ماندگار- 21 مرداد

                                                                                   روزنامه 8 صبح- 21 مرداد

                                                                                   روزنامه انصار- 21 مرداد

انتهای پیام

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir