کد خبر ۴۱۱۴۵۶ انتشار : ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۱

هنری توقیف شدنی نیست که اصالت دارد

حجت الاسلام ادریسی

به جرم بازيگوشي روح ما را در زندان سيار بدن محبوس كردند.گلريزان اين زنداني، زمان ارتحال است.

هر روز بارها و بارها به خدا گفتيم كه: «من مي‌خواهم ... بده!»

شده يك ‌بار روزي مخلصانه به او بگوييم كه: «تو مي‌خواهي... بگير!»

بايد چهار نبايد را بدانیم:

یک.‌ نبايد خود را با هر بهانه‌اي دور بزنیم؛

دو.‌ نبايد بازيچه‌ي دست كسي شویم؛

سه.‌ نبايد به گرد نا اهلان دور بزنیم؛

چهار. نبايد كسي را بازي دهیم.

هنری توقیف شدنی نیست که اصالت دارد.آری هنر توقیف نشدنی است اما عقل می گوید که نتیجه کار هنرمندانی که آثارشان به استحمار و استعمار و مسخ انسانیت کمک می کند توقیف شدنی است چون قرار نیست که از سنگر و زبان و دریچه هنر به ذهن ناخود آگاه انسان ها وارد شد و آن انسان ها را آماده برای پذیرش هر وانهادگی نمود.

 هنرمندانی که خودشان گرفتار هزاران بند هستند نمی توانند با کمک فیلم و تصاویر و تحلیل ها وشعر ها و جملات کوتاه و بلند و تک پرانی ها بند های هنر را بگشایند.

 هنر روش است برای بیان شناخت ها و فرهنگ ها و نه توجیه برای هوس های چشمی و مغزی و قلبی و حتی مالی آن هنرمند و هنر دوست.

 پدر و مادر مانند دو چشم هستند و كودك مانند يك شكم گرسنه؛ اگر چشم‌ها بسته باشند و صاحب شكم گرسنه جز غذاي فاسد چيزي پيدا نكرد، با سرعت باور نكردني آن را ميل مي‌كند.

 در جريان كامل زندگي از خدا آن را ‌بخواهیم كه با تغيير ما، او تغيير نكند و اين آخرين آرزوست.

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :