آخرین اخبار

کد خبر ۴۱۱۰۹۵ انتشار : ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۹
شادگان رتبه پنجم در زمینه تولید فرآورده های دامی

معاون فرماندار شادگان گفت : شهرستان شادگان سالانه بیش از 28 هزار تن تولید فرآورده های دامی تولید،میکند

آلبوغبیش خاطر نشان ساخت در زمینه تولید فرآورده های دامی ، شهرستان شادگان بعد از 4 شهرستان دزفول با تولید 32999تن اهواز با تولید 30445 تن ایذه با تولید 28600 تن ، شوش با تولید 29870تن در رتبه پنجم قرار دارد

: معاون فرماندار شادگان: خبرداد ((بیش از 28 هزار تن تولید فرآوردهای دامی یکساله شادگان )) معاون فرماندار شادگان گفت : شهرستان شادگان سالانه بیش از 28 هزار تن فرآورده های دامی تولید می کند . نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان میزان تولید فرآورده های دامی یکساله شهرستان شادگان را 28 هزار و 524 تن اعلام کرد و گفت این میزان تولید شامل گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، شیر ومواد لبنی و تخم مرغ می باشد . معاون فرماندار شادگان اظهار داشت سالانه حدود 2019 تن گوشت قرمز ، 6551 تن گوشت مرغ ، 19896 تن شیر و مواد لبنی و 58 تن تخم مرغ در شهرستان شادگان تولید می شود . وی با اشاره به اینکه سالانه 429896 هزار تن انواع فرآورده های دامی در سطح استان خوزستان تولید می شود ،یادآور شد از این مقدار 40859 تن گوشت قرمز ، 84682 تن گوشت مرغ ، 395012 تن شیر و مواد لبنی ، 8173 تن تخم مرغ و 1170 تن عسل اعلام شده است . آلبوغبیش خاطر نشان ساخت در زمینه تولید فرآورده های دامی ، شهرستان شادگان بعد از 4 شهرستان دزفول با تولید 32999تن اهواز با تولید 30445 تن ایذه با تولید 28600 تن ، شوش با تولید 29870تن در رتبه پنجم قرار دارد ناصر حکیمی

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :