کد خبر ۴۱۰۹۵۴ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۶
رتبه بالای خوزستان در آمار سوختگی وغرق شدگی

مدیرکل پزشک قانونی خوزستان در گفتگوی خبری سیمای خوزستان: خوزستان در نزاع علی رغم فضای ایجاد شده مبنی بر افزایش نزاع ها در استان ٬ در رتبه ۲۸ کشوری قرار دارد و نسبت به سایر استان ها وضعیت مناسبی دارد.

میزان غرق شدگی در رودخانه های خوزستان زیاد است و رتبه سوم کشوری در غرق شدگی دارد.رتبه استان در حوادث سوختگی بالاست و سال گذشته ۱۹۱ نفر فوتی ناشی از سوختگی داشته است.در رابطه با حوادث رانندگی در سال گذشته ٬ ۱۰۱ هزار نفر به پزشک قانونی مراجعه داشتند که عمده آن به خاطر تصادف بوده است. خوزستان در تصادفات جاده ای در رتبه ۲۳ کشوری قرار دارد و مصدومین و فوتی های ناشی از تصادفات جاده ای زیاد استفاطمه جمالی خبرگزاری ذاکر نیوز خوزستان
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :