کد خبر ۳۹۷۳۰۰ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۱۹

آخرین شلیک لوپن/ پاتک اقتصادی ماکرون به جبهه ملی

در آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، لوپن راست گرا رقیب خود- ماکرون- را به پیروی از رویکرد حزب سوسیالیست در حوزه اقتصادی متهم ساخت؛ تیری که در نهایت به سنگ خورد.

ذاکرنیوز، گروه بین الملل- حنیف غفاری: «مارین لوپن» نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آخرین مناظره تلویزیونی با «امانوئل ماکرون» نامزد رقیب خود، وی را متهم به پیروی از راهکارهای حزب سوسیالیست فرانسه در حوزه اقتصاد کرد. لوپن همچنین رقیب خود را فردی بی تجربه و مغرور خواند.

در مقابل، امانوئل ماکرون نیز لوپن را فردی دروغگو خواند که هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران بیکاری و دیگر بحرانهای اقتصادی ندارد. همچنین ماکرون تأکید کرد که حضور لوپن در کاخ الیزه و اصرار وی مبنی بر خروج از منطقه یورو، فرانسه را درگیر جنگی ارزی خواهد کرد.

نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در فرانسه نشان می دهد که حدود ۶۳ درصد از شهروندان فرانسوی، از ایده های ماکرون در مناظره آخر استقبال کرده و وی را فردی منطقی تر نسبت به لوپن می دانند. به نظر می رسد آخرین تیر شلیک شده از سوی لوپن نیز به سنگ خورده است. با این حال سوال اصلی اینجاست که چرا لوپن سعی دارد ماکرون را به حزب سوسیالیست فرانسه گره بزند؟

دلیل این موضوع کاملاً مشخص است. برخی از اعضای ارشد حزب سوسیالیست حمایت خود را از ماکرون در همان دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کردند. این در حالی بود که حزب سوسیالیست در انتخابات خود دارای نامزد مستقل بود. از سوی دیگر، ماکرون سابقه تصدی وزارت اقتصاد در دولت «فرانسوا اولاند» را دارد و از دیدگاه لوپن، این خود شاهدی دال بر روابط مثبت و نزدیک ماکرون با حزب سوسیالیست فرانسه است. این در حالیست که ماکرون در بسیاری از سخنرانی ها و میتینگهای خود، شرایط اقتصادی فعلی در فرانسه را به چالش کشیده است.

فراتر از آن، مارین لوپن سعی دارد با گره زدن نام ماکرون به حزب سوسیالیست فرانسه، نفرت عمومی شهروندان فرانسوی از حزب حاکم فعلی این کشور را به سود جبهه ملی هدایت کند. میزان محبوبیت فرانسوا اولاند رئیس جمهور ناتوان فرانسه در نظرسنجی های یکسال اخیر، کمتر از ۲۰ درصد بوده است. همچنین نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری امسال حدود ۷ درصد آراء را به خود اختصاص داد. این آمار وحشتناک، نشان دهنده قهر سیاسی و اجتماعی شهروندان فرانسوی با حزب سوسیالیست است. با این حال، لوپن در جریان مناظره با ماکرون، با پاتک اقتصادی وی مواجه شد.

ماکرون صراحتاً به شهروندان فرانسوی هشدار داد که حضور لوپن در قدرت به معنای آغاز جنگ ارزی میان فرانسه و شرکای اروپایی آن خواهد بود. این ادعای ماکرون با واقعیات جاری در فرانسه و اروپا سازگاری دارد. اگرچه لوپن یک گام از تقابل با اروپا عقب نشینی کرده و اعلام نموده است که خروج از اتحادیه اروپا دیگر اولویت وی نیست اما تقابل وی با منطقه یورو همچنان ادامه دارد.

لوپن اصرار دارد که پس از حضور در کاخ الیزه (در صورت پیروزی در انتخابات) پروسه خروج از منطقه یورو و جایگزینی فرانک در مناسبات مالی و اعتباری داخلی در دستور کار قرار دهد و صرفاً در مبادلات اروپایی از واحد پول یورو استفاده کند! این ایده لوپن، نه تنها منجر به نوعی دگرگونی هزینه بر در حوزه اقتصادی و اعتباری کشور فرانسه خواهد شد، بلکه بنا به تعبیر ماکرون، جنگ ارزی فرانسه و شرکای اروپایی آن را کلید خواهد زد.

در نهایت اینکه لوپن مناظره تلویزیونی آخر با ماکرون را نیز واگذار کرده است. در چنین شرایطی باید دید که نامزد جبهه ملی فرانسه چه ترفندی را برای فرار از شکست در مقابل ماکرون به کار خواهد گرفت.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir