آخرین اخبار

امام جمعه شهر مرزی پارس آباد مغان در دیدار با جمعی از مسئولان محلی:

امام جمعه شهر مرزی پارس آباد مغان در دیدار با جمعی از مسئولان محلی:در سایه روحیه بسیجی، جمهوری اسلامی ایران روز به روز در حال پیشرفت و گسترش است.

اختصاص زمین و 5 میلیارد ریال اعتبار برای احداث پایگاه امداد جاده ای بران

فرماندار پارس آباد مغان:اختصاص زمین و 5 میلیارد ریال اعتبار برای احداث پایگاه امداد جاده ای بران