کد خبر ۴۵۲۲۶۸ ۲۱۵۶ بازدید انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۸

حیرت خبرنگار المیادین از تواضع، سادگی و تدبیر سردار سلیمانی